СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

уведомление Tag Archive

Обяви

Уведомление за инвестиционно предложение – 14.05.2021 г.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на...

14.05.2021

Още