СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

списъци на избиратели Tag Archive

Избори април 2021

Списък с адресите и местата за обявяване на избирателни списъци на територията на СО-Район “Изгрев”

Уважаеми дами и господа, със списък с адресите и местата за обявяване на...

19.02.2021

Още