СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

регистър Tag Archive

Обяви

Регистър на допуснатите аварийни разкопавания в имоти публична община собственост от 24.01.2022 г. до 30.01.2022 г.

Уважаеми дами и господа, с регистър на допуснатите аварийни разкопавания в...

31.01.2022

Още