СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

регистър Tag Archive

Обяви

Регистър на допуснатите аварийни разкопавания в имоти публична общинска собственост от 27.06.2022 г. до 03.07.2022 г.

Уважаеми дами и господа, с регистър на допуснатите аварийни разкопавания в...

06.07.2022

Още

Обяви

Регистър на допуснатите аварийни разкопавания в имоти публична общинска собственост от 06.06.2022 г. до 12.06.2022 г.

Уважаеми дами и господа, с регистър на допуснатите аварийни разкопавания в...

14.06.2022

Още

Обяви

Регистър на допуснатите аварийни разкопавания в имоти публична общинска собственост от 16.05.2022 г. до 29.05.2022 г.

Уважаеми дами и господа, с регистър на допуснатите аварийни разкопавания в...

01.06.2022

Още

Обяви

Регистър на допуснатите аварийни разкопавания в имоти публична общинска собственост от 09.05.2022 г. до 15.05.2022 г.

Уважаеми дами и господа, с регистър на допуснатите аварийни разкопавания в...

18.05.2022

Още

Обяви

Регистър на допуснатите аварийни разкопавания в имоти публична общинска собственост от 02.04.2022 г. до 08.05.2022 г.

Уважаеми дами и господа, с регистър на допуснатите аварийни разкопавания в...

11.05.2022

Още

Обяви

Регистър на допуснатите аварийни разкопавания в имоти публична общинска собственост от 18.04.2022 г. до 01.05.2022 г.

Уважаеми дами и господа, с регистър на допуснатите аварийни разкопавания в...

03.05.2022

Още

Обяви

Регистър на допуснатите аварийни разкопавания в имоти публична общинска собственост от 28.03.2022 г. до 03.04.2022 г.

Уважаеми дами и господа, с регистър на допуснатите аварийни разкопавания в...

07.04.2022

Още

Обяви

Регистър на допуснатите аварийни разкопавания в имоти публична община собственост от 28.02.2022 г. до 13.03.2022 г.

Уважаеми дами и господа, с регистър на допуснатите аварийни разкопавания в...

16.03.2022

Още

Обяви

Регистър на допуснатите аварийни разкопавания в имоти публична община собственост от 21.02.2022 г. до 27.02.2022 г.

Уважаеми дами и господа, с регистър на допуснатите аварийни разкопавания в...

28.02.2022

Още

Обяви

Регистър на допуснатите аварийни разкопавания в имоти публична община собственост от 27.01.2022 г. до 20.02.2022 г.

Уважаеми дами и господа, с регистър на допуснатите аварийни разкопавания в...

21.02.2022

Още