СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

пожар Tag Archive

Обяви

Превантивни действия за недопускане възникване на пожари

Уважаеми дами и господа, във връзка с превантивните действия за недопускане...

07.04.2022

Още