СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Tag Archive

новиниСоциални дейности - проектиСоциални дейности - съобщения

9 свободни места за потребители по проект “Патронажна грижа+”

Район „Изгрев“ разполага с още 9 свободни места за потребители на услугите...

07.02.2022

Още

Социални дейности - проектиСоциални дейности - съобщения

Свободни места по проект „Патронажна грижа+“

Район „Изгрев“ изпълнява проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 “Патронажна грижа + в...

18.01.2022

Още

новиниСоциални дейности - проектиСоциални дейности - съобщения

„Изгрев“ успешно приключи проект “Патронажна грижа“

СО – район „Изгрев“ успешно приключи проект по процедура “Патронажна...

05.01.2021

Още

новини

Район „Изгрев“ продължава работа по проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”

В условията на усложняващата се обстановка с Ковид-19, СО-Район „Изгрев“...

29.10.2020

Още

новини

Проект “Патронажна грижа в район Изгрев“ обявява две свободни места за потребители на услугата

Проект “Патронажна грижа в район Изгрев“ обявява две свободни места за...

02.10.2020

Още