СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Tag Archive

новини

Турнир „С футболна топка и високо вдигната глава, казваме не на агресията“ се проведе в “Изгрев”

Футболен турнир между три от училищата в района се проведе на обновеното...

27.05.2022

Още