СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

инвестиционно предложение Tag Archive

Обяви

Съобщение за инвестиционно намерение

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на...

12.11.2021

Още

Обяви

Съобщение за инвестиционно предложение – 12.10.2021 г.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на...

12.10.2021

Още

Обяви

Съобщение за инвестиционно предложение – 15.07.2021 г.

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на...

15.07.2021

Още

Обяви

Съобщение за инвестиционно предложение – 17.06.2021 г.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на...

17.06.2021

Още

Обяви

Уведомление за инвестиционно предложение – 14.05.2021 г.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на...

14.05.2021

Още