СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

електронен път Tag Archive

новини

Заявяване на компенсация за деца, неприети в държавни и общински детски градини и училища по електронен път

Уважаеми дами и господа, Вече можете да заявите и по електронен път услуга...

11.01.2022

Още