СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Please select featured categories (for slider) in "City Of WP" admin panel. You can select as much categories as you want.

Обяви

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СЕКРЕТАР НА МКБППМН”-ПРЕКРАТЕН

Обявление за конкурс за длъжността “Секретар на МКБППМН” Заявление за...

31.07.2020

Още

Обяви

КОНКУРС ЗА “СЕКРЕТАР НА МКБППМН”

Обявление за конкурс за длъжността “СЕКРЕТАР НА МКБППМН” Заявление за...

31.07.2020

Още

Обяви

ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

Процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели към Софийски...

31.07.2020

Още

Обяви

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК ОТДЕЛ“ НА ОТДЕЛ „ФСО“

Обявление за конкурс за длъжността ” началник отдел” на отдел...

31.07.2020

Още

Обяви

ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СЕКРЕТАР НА МКБППМН”

Обявление за конкурс за длъжността “Секретар на МКБППМН” Заявление за...

31.07.2020

Още

Административни актове

АРХИВ – ЗАПОВЕДИ

Заповед за извършване на проверка по чл.99Б, ал.1 от ЗГР от 25.09.2019 г. Заповед за...

31.07.2020

Още

Етажна собственост

РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ – ДОМАШНИ...

31.07.2020

Още