СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Устройствени планове

Устройствени планове

СЪОБЩЕНИЕ 20.12.2019 Г.

СЪОБЩЕНИЕ    НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ, РАЙОН...

01.09.2020

Още

Устройствени планове

СЪОБЩЕНИЕ 10.04.2020 Г.

Район „Изгрев“ – СО на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен...

01.09.2020

Още