СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Устройствени планове

Административни актовеУстройствени планове

Съобщение за издадена градоустройствена заповед

На основание чл.129, ал. 5 от зут, Район “Изгрев”СО съобщава, че...

07.10.2020

Още

Устройствени планове

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ПАРК „БОРИСОВА ГРАДИНА”

ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ М 1-2000, РАЙОН ИЗГРЕВ   ПРЗ ...

01.09.2020

Още

Устройствени планове

СЪОБЩЕНИЕ 05.06.2019 Г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ИЗГРЕВ” СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ...

01.09.2020

Още

Устройствени планове

СЪОБЩЕНИЕ 18.12.2019 Г.

СЪОБЩЕНИЕ       НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ, РАЙОН...

01.09.2020

Още

Устройствени планове

СЪОБЩЕНИЕ 20.12.2019 Г.

СЪОБЩЕНИЕ    НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ, РАЙОН...

01.09.2020

Още

Устройствени планове

СЪОБЩЕНИЕ 10.04.2020 Г.

Район „Изгрев“ – СО на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен...

01.09.2020

Още