СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Устройствени планове

ОбявиУстройствени планове

Обявление за обществено обсъждане – 06.04.2021 г.

На проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община приет с...

06.04.2021

Още

Административни актовеУстройствени планове

Съобщение за издадена градоустройствена заповед

На основание чл.129, ал. 5 от зут, Район “Изгрев”СО съобщава, че...

07.10.2020

Още

Устройствени планове

СЪОБЩЕНИЕ 05.06.2019 Г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ИЗГРЕВ” СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ...

01.09.2020

Още

Устройствени планове

СЪОБЩЕНИЕ 18.12.2019 Г.

СЪОБЩЕНИЕ       НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ, РАЙОН...

01.09.2020

Още

Устройствени планове

СЪОБЩЕНИЕ 20.12.2019 Г.

СЪОБЩЕНИЕ    НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ, РАЙОН...

01.09.2020

Още

Устройствени планове

СЪОБЩЕНИЕ 10.04.2020 Г.

Район „Изгрев“ – СО на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен...

01.09.2020

Още