СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Устройствени планове

новиниОбявиУстройствени планове

Обявление

Уважаеми граждани, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, уведомяваме...

18.01.2024

Още

Устройствени планове

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ  и писмо с вх. № РИВ23-ВК08-812/04.10.2023 г. от...

05.10.2023

Още

Устройствени планове

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ уведомяваме всички заинтересовани лица, че е...

28.09.2023

Още

Устройствени планове

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ уведомяваме всички заинтересовани лица, че е...

28.09.2023

Още

Устройствени планове

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ  и писмо с вх. № РИВ23-ВК08-492/05.06.2023 г. от...

08.06.2023

Още

Административни актовеОбявиУстройствени планове

Обявление – 21.10.2022 г.

На основание чл. 19, ал. 5 от Наредбата за преместваемите обекти, за...

21.10.2022

Още

ОбявиУстройствени планове

Обявление за обществено обсъждане – 06.04.2021 г.

На проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община приет с...

06.04.2021

Още

Административни актовеУстройствени планове

Съобщение за издадена градоустройствена заповед

На основание чл.129, ал. 5 от зут, Район “Изгрев”СО съобщава, че...

07.10.2020

Още

Устройствени планове

СЪОБЩЕНИЕ 05.06.2019 Г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ИЗГРЕВ” СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ...

01.09.2020

Още

Устройствени планове

СЪОБЩЕНИЕ 18.12.2019 Г.

СЪОБЩЕНИЕ       НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ, РАЙОН...

01.09.2020

Още