СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Устройствени планове – архив

Устройствени планове - архив

СЪОБЩЕНИЕ 05.06.2019 Г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ИЗГРЕВ” СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ...

01.09.2020

Още

Устройствени планове - архив

СЪОБЩЕНИЕ 18.12.2019 Г.

СЪОБЩЕНИЕ       НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ, РАЙОН...

01.09.2020

Още

Устройствени планове - архив

СЪОБЩЕНИЕ 20.12.2019 Г.

СЪОБЩЕНИЕ    НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ, РАЙОН...

01.09.2020

Още

Устройствени планове - архив

СЪОБЩЕНИЕ 10.04.2020 Г.

Район „Изгрев“ – СО на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен...

01.09.2020

Още