СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Профил на купувача – архив

Профил на купувача - архив

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ СО- РАЙОН „ИЗГРЕВ“

Решение Обявление Документация Приложения Хиперлинк Предварителен...

01.09.2020

Още

Профил на купувача - архив

ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОДЗ № 49 „РАДОСТ“ – ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ

Публична покана Информация Приложения КС Проект на договор Техническият...

01.09.2020

Още

Профил на купувача - архив

ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ЦДГ 165 „ЛАТИНКА“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА РД-09-03-10/20.07.2015 Договор-Проект 165 ЦДГ Информация 165 ЦДГ- СМР...

01.09.2020

Още

Профил на купувача - архив

ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, АДАПТИРАНИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Документация Решение Обявление за поръчка Публичен линк Тип:Открита...

01.09.2020

Още