СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Профил на купувача – архив

Профил на купувача - архив

ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР В СГРАДАТА НА ЦДГ 165 “ЛАТИНКА”, УЛ. “ЧАРЛЗ ДАРВИН” 19, Р-Н “ИЗГРЕВ” – СО

Информация Приложение 1 – Количествена сметка Приложение 2 Приложение 3...

01.09.2020

Още

Профил на купувача - архив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА 4 ГРАДИНСКИ ГРУПИ ЗА ЦДГ 133 “ЗОРНИЦА”

Информация Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4 Приложение 5...

01.09.2020

Още

Профил на купувача - архив

ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ПО ПОКРИВА НА СГРАДАТА НА ОДЗ 49 “РАДОСТ”

Съобщение 1 Съобщение Информация Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3...

01.09.2020

Още

Профил на купувача - архив

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Вътрешни правила за поддържане профила на купувача Вътрешни правила за...

01.09.2020

Още