СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Обяви

Обяви

Съобщение за инвестиционно предложение – 12.10.2021 г.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на...

12.10.2021

Още

Обяви

Обява – 1.10.2021 г.

Обявяване на длъжности определени за приемане на срочна служба в...

01.10.2021

Още

Обяви

Съобщение – 27.07.2021 г.

Днес, 27.07.2021 г., на основание чл. 18A, ал. 10 от АПК, главен експерт Симона Петрова...

27.07.2021

Още

Обяви

Съобщение – 20.07.2021 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЗГРЕВ” СЪОБЩАВА на основание чл.124б, ал.2 от...

20.07.2021

Още

Обяви

Съобщение за инвестиционно предложение – 15.07.2021 г.

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на...

15.07.2021

Още

Обяви

Заповед – 07.07.2021 г.

Със заповед на кмета на район “Изгрев” от 07.07.2021 година можете да се...

08.07.2021

Още

Обяви

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите – 05.07.2021г.

Уважаеми дами и господа, със съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за...

05.07.2021

Още

Етажна собственостОбяви

Съобщение – 30.06.2021 г.

  Със СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДПИСАНИЕ с вх. № РИВ21-КЦ01-713_004/29.04.2021 г. до сем. Доксеви...

30.06.2021

Още

Обяви

Заповед – 22.06.2021 г.

Със заповед на кмета на район “Изгрев” от 22.06.2021 година можете да се...

23.06.2021

Още

Обяви

Съобщение за инвестиционно предложение – 17.06.2021 г.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на...

17.06.2021

Още