СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Обяви

Обяви

ОВОС

ОВОС 15.04.2020 Г. ОВОС-18.03.2020 Г. ОВОС 1-27.02.2020 Г. ОВОС-27.02.2020 Г ОВОС 27.01.2020 Г....

31.07.2020

Още

Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявление...

31.07.2020

Още

Обяви

КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН “ИЗГРЕВ”

Заповед за откриване на призводство по Създавне на кадастрална карта и...

31.07.2020

Още

Обяви

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА “ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” АД ЧРЕЗ “АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” АД

Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС...

31.07.2020

Още