СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Обяви

Обяви

Регистър на допуснатите аварийни разкопавания в имоти публична общинска собственост от 02.04.2022 г. до 08.05.2022 г.

Уважаеми дами и господа, с регистър на допуснатите аварийни разкопавания в...

11.05.2022

Още

Обяви

Регистър на допуснатите аварийни разкопавания в имоти публична общинска собственост от 18.04.2022 г. до 01.05.2022 г.

Уважаеми дами и господа, с регистър на допуснатите аварийни разкопавания в...

03.05.2022

Още

Обяви

Регистър на допуснатите аварийни разкопавания в имоти публична общинска собственост от 11.04.2022 г. до 17.04.2022 г.

Уважаеми дами и господа, с регистър на допуснатите аварийни разкопавания в...

20.04.2022

Още

Обяви

Регистър на допуснатите аварийни разкопавания в имоти публична общинска собственост от 04.04.2022 г. до 10.04.2022 г.

Уважаеми дами и господа, можете да се запознаете с регистър на допуснатите...

13.04.2022

Още

Обяви

Превантивни действия за недопускане възникване на пожари

Уважаеми дами и господа, във връзка с превантивните действия за недопускане...

07.04.2022

Още

Обяви

Регистър на допуснатите аварийни разкопавания в имоти публична общинска собственост от 28.03.2022 г. до 03.04.2022 г.

Уважаеми дами и господа, с регистър на допуснатите аварийни разкопавания в...

07.04.2022

Още

Обяви

Регистър на допуснатите аварийни разкопавания в имоти публична общинска собственост от 14.03.2022 г. до 20.03.2022 г.

Уважаеми дами и господа, с регистър на допуснатите аварийни разкопавания в...

23.03.2022

Още

Обяви

Обява за провеждане на конкурс с кандидати за приемане на 20 сержанти/старшини на военна служба

Увжаеми дами и господа, с обява за провеждане на конкурс с кандидати за...

16.03.2022

Още

Обяви

Регистър на допуснатите аварийни разкопавания в имоти публична община собственост от 28.02.2022 г. до 13.03.2022 г.

Уважаеми дами и господа, с регистър на допуснатите аварийни разкопавания в...

16.03.2022

Още