СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Обяви

Обяви

Обявление за обществено обсъждане – 28.04.2021 г.

Столична община – Район „Изгрев“ уведомява всички заинтересовани лица, че...

28.04.2021

Още

Обяви

Съобщение за инвестиционно предложение – 16.04.2021 г.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на...

16.04.2021

Още

Обяви

Обявление за обществено обсъждане – 07.04.2021 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЗГРЕВ“ обявява на всички заинтересовани лица,...

07.04.2021

Още

ОбявиУстройствени планове

Обявление за обществено обсъждане – 06.04.2021 г.

На проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община приет с...

06.04.2021

Още

новиниОбяви

Обява за конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Инфраструктура и устройство на територията“

Уважаеми дами и господа, СО-Район „Изгрев“ обявява конкурс за длъжността...

17.02.2021

Още

Обяви

Съобщение за инвестиционно предложение – 11.02.2021 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на...

11.02.2021

Още

Обяви

Съобщение за инвестиционно предложение – 04.12.2020 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на...

04.12.2020

Още