СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Обяви

Обяви

КОНКУРС ЗА “СЕКРЕТАР НА МКБППМН”

Обявление за конкурс за длъжността “СЕКРЕТАР НА МКБППМН” Заявление за...

31.07.2020

Още

Обяви

ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

Процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели към Софийски...

31.07.2020

Още

Обяви

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК ОТДЕЛ“ НА ОТДЕЛ „ФСО“

Обявление за конкурс за длъжността ” началник отдел” на отдел...

31.07.2020

Още

Обяви

ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СЕКРЕТАР НА МКБППМН”

Обявление за конкурс за длъжността “Секретар на МКБППМН” Заявление за...

31.07.2020

Още