СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Обяви

Обяви

СО-Район „Изгрев“ обявява конкурс за длъжността „главен експерт“

В Отдел „Инфраструктура и устройство на територията” на СО – Район...

29.11.2022

Още

Обяви

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЗГРЕВ“ обявява конкурс за длъжността “Началник отдел”

В Отдел „Правно – нормативно обслужване и човешки ресурси” на СО –...

28.11.2022

Още

Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е – 07.11.2022г.

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на...

07.11.2022

Още

Административни актовеОбявиУстройствени планове

Обявление – 21.10.2022 г.

На основание чл. 19, ал. 5 от Наредбата за преместваемите обекти, за...

21.10.2022

Още

новиниОбяви

Важна информация във връзка с реконструкция на парк “Тинтява”

Във връзка с извършване на цялостна реконструкция на парк „Тинтява“...

17.09.2022

Още

новиниОбяви

Уведомление за Програма “Зелена София”

       На основание Заповед № СОА22-РД09-1299/29.07.2022 г. на Кмета на Столична...

16.08.2022

Още