СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Обяви

Обяви

Регистър на допуснатите аварийни разкопавания в имоти публична общинска собственост от 13.06.2022 г. до 26.06.2022 г.

Уважаеми дами и господа, с регистър на допуснатите аварийни разкопавания в...

27.06.2022

Още

Обяви

Регистър на допуснатите аварийни разкопавания в имоти публична общинска собственост от 06.06.2022 г. до 12.06.2022 г.

Уважаеми дами и господа, с регистър на допуснатите аварийни разкопавания в...

14.06.2022

Още

Обяви

Съобщение до г-н Николай Иванов, управител на “ЛИДЕР – 64” ЕООД

Със съобщението можете да се запознаете тук....

13.06.2022

Още

Обяви

Регистър на допуснатите аварийни разкопавания в имоти публична общинска собственост от 30.05.2022 г. до 05.06.2022 г.

Уважаеми дами и господа, с регистър на допуснатите аварийни разкопавания в...

08.06.2022

Още

Обяви

Регистър на допуснатите аварийни разкопавания в имоти публична общинска собственост от 16.05.2022 г. до 29.05.2022 г.

Уважаеми дами и господа, с регистър на допуснатите аварийни разкопавания в...

01.06.2022

Още

Обяви

Регистър на допуснатите аварийни разкопавания в имоти публична общинска собственост от 09.05.2022 г. до 15.05.2022 г.

Уважаеми дами и господа, с регистър на допуснатите аварийни разкопавания в...

18.05.2022

Още

Обяви

Покана за партньорство

В изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2022 г. (НПДЗ,...

16.05.2022

Още

Обяви

Вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили и от Централно военно окръжие

Уважаеми дами и господа, с обявяването на вакантни длъжности във военни...

16.05.2022

Още

Обяви

Регистър на допуснатите аварийни разкопавания в имоти публична общинска собственост от 02.04.2022 г. до 08.05.2022 г.

Уважаеми дами и господа, с регистър на допуснатите аварийни разкопавания в...

11.05.2022

Още