СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Избори юли 2021

Избори юли 2021новини

Съобщение за гласуване по настоящ адрес

Централната избирателна комисия уведомява, че избирателите, които желаят...

07.06.2021

Още

Избори юли 2021

Съобщение – 28.05.2021 г.

Уважаеми дами и господа, със съобщение относно провеждането на консултации...

28.05.2021

Още

Избори юли 2021

Списък с адресите и местата за обявяване на избирателни списъци на територията на СО – район „Изгрев“

Уважаеми дами и господа, със списъка с адресите и местата за обявяване на...

28.05.2021

Още

Избори юли 2021

Граници на избирателните секции в СО-Район “Изгрев”

Уважаеми дами и господа, с границите на избирателните секции в СО-Район...

25.05.2021

Още

Избори юли 2021

Адреси на избирателните секции в СО-Район “Изгрев”

Уважаеми дами и господа, с адреси на избирателните секции в СО-Район...

25.05.2021

Още

Избори юли 2021

Заповед на кмета на Столична община за образуване на избирателни секции

Уважаеми дами и господа, със Заповед на кмета на СО за образуване на...

25.05.2021

Още