СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Етажна собственост

Етажна собственост

НОРМАТИВНА БАЗА

Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС)   Наредба №6 от 18.09.2009г.за...

31.07.2020

Още

Етажна собственост

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Книга на етажна собственост Примерен правилник за вътрешния ред в етажна...

31.07.2020

Още