СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Етажна собственост

Етажна собственостновини

Съобщение във връзка с препоръки на НОЩ по повод недопускане на разпространението на COVID-19

Можете да се запознаете със съобщение във връзка с препоръките на НОЩ по...

02.12.2020

Още

Етажна собственост

График за събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци за район „Изгрев“

Едрогабаритните отпадъци се поставят до контейнерите един ден преди...

09.09.2020

Още

Етажна собственост

РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ – ДОМАШНИ...

31.07.2020

Още

Етажна собственост

НОРМАТИВНА БАЗА

Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС)   Наредба №6 от 18.09.2009г.за...

31.07.2020

Още

Етажна собственост

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Книга на етажна собственост Примерен правилник за вътрешния ред в етажна...

31.07.2020

Още