СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Административни актове

Административни актове

Устройствен правилник на СО-Район “Изгрев”

Уважаеми дами и господа, с Устройствен правилник на СО-Район “Изгрев”...

19.04.2022

Още

Административни актове

Заповед на неоткрити собственици на ИУМПС, по чл. 46, ал. 7 от НУОПОЧТСО.

Уважаеми дами и господа, със заповед на неоткрити собственици на ИУМПС, по...

15.03.2022

Още

Административни актове

Заповеди на неоткрити собственици на ИУМПС за м. март и април 2021 г. по чл. 46, ал. 7 от НУОПОЧТСО

Заповеди на неоткрити собственици на ИУМПС за м. март и април 2021 г. по чл. 46,...

02.06.2021

Още

Административни актове

ЗАПОВЕД № РИВ21-РД91-9/09.03.2021

Със заповед № РИВ21-РД91-9/9.03.2021 г. може да се запознаете тук....

12.03.2021

Още

Административни актове

СЪОБЩЕНИЕ 08.03.2021 г.

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на...

08.03.2021

Още

Административни актове

З А П О В Е Д №РИВ21-РД09-47/04.03.2021г.

Със заповед №РИВ21-РД09-47/04.03.2021г. може да се запознаете тук....

08.03.2021

Още