СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Административни актове

Административни актове

ЗАПОВЕД № РИВ21-РД91-9/09.03.2021

Със заповед № РИВ21-РД91-9/9.03.2021 г. може да се запознаете тук....

12.03.2021

Още

Административни актове

СЪОБЩЕНИЕ 08.03.2021 г.

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на...

08.03.2021

Още

Административни актове

З А П О В Е Д №РИВ21-РД09-47/04.03.2021г.

Със заповед №РИВ21-РД09-47/04.03.2021г. може да се запознаете тук....

08.03.2021

Още

Административни актове

Заповеди на неоткрити собственици на ИУМПС за м. септември и октомври 2020 г. по чл. 46, ал. 7 от НУОПОЧТСО

Със заповеди на неоткрити собственици на ИУМПС за м. септември и октомври 2020...

16.12.2020

Още

Административни актове

Заповед на кмета на СО за изпълнение разпоредбите на Наредба 6 от 2019 година

Със заповед на кмета на СО за изпълнение разпоредбите на Наредба 6 от 2019...

05.11.2020

Още

Административни актовеновини

Заповед относно противоепидемични мерки на територията на СО-Район „Изгрев“

Уважаеми граждани, Можете да се запознаете с актуална Заповед относно...

23.10.2020

Още

Административни актовеновини

Заповеди за автомобили без номера за м. септември и октомври 2020 г. по чл. 46, ал. 7 от НУОПОЧТСО

Заповеди за автомобили без номера за м. септември и октомври 2020 г. по чл. 46,...

09.10.2020

Още

Административни актовеУстройствени планове

Съобщение за издадена градоустройствена заповед

На основание чл.129, ал. 5 от зут, Район “Изгрев”СО съобщава, че...

07.10.2020

Още

Административни актове

АРХИВ – ЗАПОВЕДИ

Заповед за извършване на проверка по чл.99Б, ал.1 от ЗГР от 25.09.2019 г. Заповед за...

31.07.2020

Още