СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Административни актове

Административни актовеОбяви

Заповед за състав на комисия за проверка на адресни регистрации

Уважаеми съкварталци, в прикачения файл е заповед № РИВ24-РД91-5/15.02.2024 за...

15.02.2024

Още

Административни актовеновини

Заповед за определяне на комисия за проверка на адресни регистрации

Уважаеми съкварталци, в прикачения файл ще намерите подробности относно...

23.01.2024

Още

Административни актовеновини

Заповед за определяне на комисия за проверка на адресни регистрации

Уважаеми съкварталци, в прикачения файл ще намерите подробности относно...

23.01.2024

Още

Административни актовеновини

Заповед за определяне състава на комисия за проверка на адресни регистрации

Уважаеми дами и господа, със заповедта можете да се запознаете по-долу:...

29.11.2023

Още

Административни актове

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ ПО ЧЛ. 49, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗПКОНПИ

Уважаеми дами и господа, с декларацията можете да се запознаете по-долу:...

03.11.2023

Още

Административни актове

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ ПО ЧЛ. 35, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗПКОНПИ

Уважаеми дами и господа, с декларацията можете да се запознаете по-долу:...

28.09.2023

Още

Административни актовеновини

ЗАПОВЕД ЗА НЕОТКРИТИ СОБСТВЕНИЦИ НА ИУМПС по чл. 46, ал. 7 от НУОПОЧТС

Уважаеми дами и господа, със заповед на неоткрити собственици на ИУМПС, по...

08.08.2023

Още

Административни актове

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА АДРЕСНИ РЕГИСТРАЦИИ

Уважаеми съкварталци, Прилагаме заповед на кмета, д-р Делян Георгиев, за...

30.06.2023

Още