СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Административни актове

Административни актове

Обявление – 01.07.2022

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ уведомяваме всички заинтересовани лица, че е...

01.07.2022

Още

Административни актове

Устройствен правилник на СО-Район “Изгрев”

Уважаеми дами и господа, с Устройствен правилник на СО-Район “Изгрев”...

19.04.2022

Още

Административни актове

Заповед на неоткрити собственици на ИУМПС, по чл. 46, ал. 7 от НУОПОЧТСО.

Уважаеми дами и господа, със заповед на неоткрити собственици на ИУМПС, по...

15.03.2022

Още