СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

soizgrevsuperuser Author

Устройствени планове

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ  и писмо с вх. № РИВ23-ВК08-812/04.10.2023 г. от...

05.10.2023

Още

Административни актове

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ ПО ЧЛ. 35, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗПКОНПИ

Уважаеми дами и господа, с декларацията можете да се запознаете по-долу:...

28.09.2023

Още

Устройствени планове

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ уведомяваме всички заинтересовани лица, че е...

28.09.2023

Още

Устройствени планове

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ уведомяваме всички заинтересовани лица, че е...

28.09.2023

Още

новини

Заповед за неоткрити собственици на ИУМПС без номер

Уважаеми дами и господа, със заповед за неоткрити собственици на ИУМПС без...

19.09.2023

Още

Компенсации за родители

КОМПЕНСАЦИИ ЗА АВГУСТ 2023 Г. ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦА, НЕПРИЕТИ В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЯСЛИ

Уважаеми родители, в прикачения файл ще намерите подробна информация за...

16.09.2023

Още

Местни избори-2023

Избирателни списъци за изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

Готови са избирателните списъци за изборите за общински съветници и...

14.09.2023

Още