СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Maria Author

Административни актовеОбявиУстройствени планове

Обявление – 21.10.2022 г.

На основание чл. 19, ал. 5 от Наредбата за преместваемите обекти, за...

21.10.2022

Още

новиниОбяви

Важна информация във връзка с реконструкция на парк “Тинтява”

Във връзка с извършване на цялостна реконструкция на парк „Тинтява“...

17.09.2022

Още

Избори октомври 2022

Уведомление за обучение на членове на СИК на територията на район “Изгрев”

Уважаеми дами и господа, с информацията можете да се запознаете тук....

12.09.2022

Още

Избори октомври 2022

Места за поставяне на агитационни материали

Уважаеми дами и господа, с местата за поставяне на агитационни материали...

28.08.2022

Още

Без категория

Обява на сухопътни войски

Уважаеми дами и господа, с цялата информация можете да се запознаете тук....

08.07.2022

Още

Обяви

Регистър на допуснатите аварийни разкопавания в имоти публична общинска собственост от 27.06.2022 г. до 03.07.2022 г.

Уважаеми дами и господа, с регистър на допуснатите аварийни разкопавания в...

06.07.2022

Още

новиниСоциални дейности - проектиСоциални дейности - съобщения

Продължава изпълнението на програмата „Топъл обяд“

Район „Изгрев“ ще продължи да изпълнява програма „Топъл обяд в условия на...

30.06.2022

Още