СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Maria Author

Административни актове

Заповед – 16.01.2023 г.

Уважаеми дами и господа, със заповедта можете да се запознаете тук....

16.01.2023

Още

новиниСоциални дейности - проектиСоциални дейности - съобщения

Свободни места по проект “Топъл Обяд”

Район “Изгрев” предоставя топъл обяд по Проект “Топъл обяд в СО...

14.01.2023

Още

новини

Важна информация относно подобряване на енергийната ефективност на многофамилни сгради

Уважаеми дами и господа, Информираме ви, че на сайта на Министерството на...

22.12.2022

Още

Обяви

СО-Район „Изгрев“ обявява конкурс за длъжността „главен експерт“

В Отдел „Инфраструктура и устройство на територията” на СО – Район...

29.11.2022

Още

Обяви

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЗГРЕВ“ обявява конкурс за длъжността “Началник отдел”

В Отдел „Правно – нормативно обслужване и човешки ресурси” на СО –...

28.11.2022

Още

новини

Затваряне на улица “Проф. Константин Чилов”

Уважаеми дами и господа, Във връзка с предстоящи строително-монтажни работи...

15.11.2022

Още

Административни актове

Заповед за определяне на състав на комисия за проверка на адресни регистрации

Уважаеми дами и господа, със заповедта можете да се запознаете тук....

14.11.2022

Още

Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е – 07.11.2022г.

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на...

07.11.2022

Още