СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Грижа за гражданите

10.05.2024

Във връзка с приключването на срока на действие на „Грижа в дома“ и оставащите без ежедневна подкрепа 70 лица – крайни потребители на проекта, важна грижа на администрацията ще бъде да ги подготви за възможността да се справят с всекидневните си нужди без допълнителни грижи от персонала, който ги обслужва към момента. Това ще се осъществи чрез оказване на специализирана помощ, състояща се в психологическа подкрепа, консултиране и супервизия.

Не без значение е и оставането без работа и за лицата, обслужващи потребителите – 20 лица, на които се прекратява трудовата заетост. За тях също сме предвидили беседи с психолози за подготовка за реализация на трудовия пазар.

Консултациите ще се проведат по график в периода от 13.05.2024 г. – 23.05.2024 г. , като на тях ще присъстват както потребителите на услугата, така и техните помощници.

По време на консултациите, екипът на районната администрация ще запознае гражданите с други възможности за тяхното ежедневно подпомагане по различни програми и проекти – Асистентска подкрепа, Личен асистент, Топъл обяд – условия и начин на кандидатстване, предоставяна услуга и др.

Last modified: 28.05.2024

Comments are closed.