СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Следим качеството на услугата по проекта “Грижа в дома”

21.03.2024

Във връзка с изпълнението на проект „Грижа в дома“ на територията на кварталите „Изток“,
„Изгрев“ и „Дианабад“ към днешна дата можем да обявим, че достигнахме индикативната
стойност по проекта.
Администрацията на СО-Район „Изгрев“ ежедневно следи качеството по изпълнение на услугата
чрез телефонни разговори, провеждани както с потребителите, така и с обслужващия ги персонал.
Изключително полезна за нас е и информацията, която получаваме от ползвателите на услугата
чрез попълване на анкетни карти, с помоща на които също осигуряваме последващ контрол по
проекта.
СО-Район „Изгрев“ продължава активната си социална политика към нуждаещите се потребители,
включени в проект „Грижа в дома“, осигурявайки им подкрепа, грижа и внимание

Last modified: 21.03.2024

Comments are closed.