СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

ПРОДЪЛЖАВА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД“

27.02.2024

Администрацията на СО – район „Изгрев“ продължава активната си социална политика от последните пет година – предоставя топъл обяд на най-нуждаещите се жители на кварталите в района.

Към момента по проекта „Топъл обяд“ има свободни места и заинтересуваните лица мога да кандидатстват. Потребителите на инициативата са лица с ниски доходи или без доходи, възрастни семейства, самотни пенсионери, както и хора с увреждания, одобрени от Дирекция „Социално подпомагане“ – Слатина.

Срокът на проекта „Топъл обяд“, съфинасиран от Европейския съюз, продължава до 31.05.2025 г.

Към настоящия момент услугата се предоставя на 58лица в неравностойно положение от кварталите „Изток“, „Изгрев“ и „Дианабад“.

Храната се предоставя през работните дни от седмицата.

Last modified: 25.04.2024

Comments are closed.