СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Обявление

20.12.2023

Уважаеми граждани,

на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ уведомяваме всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РИВ23-РА50-5/20.12.2023г. на главния архитект на район „Изгрев“ – СО, с която е разрешено изработването на проект за изменение на действащия подробен устройствен план – изменение на план за регулация в обхвата на УПИ X-422, кв. 51, м. „Изток-юг“, на територията на район „Изгрев”, по плана на гр. София, с административен адрес: ул. „Самоков“ № 68.

С целия текст на заповедта може да се запознаете тук:

Last modified: 20.12.2023

Comments are closed.