СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

ЗАПОЧВА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА “ЗЕЛЕНА СОФИЯ”

30.03.2023


 На основание Заповед № СОА23-РД09-841/24.03.2023 г. на Кмета на Столична община, откриваме процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София“ за 2023 г.
Краен срок за получаване на проектните предложения – до 17:00 ч. на 28.04.2023 г. в деловодството на район „Изгрев“.
Кандидатите могат да изтеглят насоките за участие в програмата и пълния пакет с документи за кандидатстване от електронния адрес на Столична община: www.sofia.bg в темата „Околна среда – Програми и проекти“.
Допълнителна информация за процедурата може да се получи в дирекция „Зелена система“ на Столична община, тел.: 02 904 14 28; 02 904 14 23 и на e-mail: zelena_sofia@sofia.bg
За указания, насоки и информация по програмата от районна администрация „Изгрев“ – Марина Славова и Юлия Минкова, експерти в отдел ИУТ, тел. 02 970 10 29.


Last modified: 30.03.2023

Comments are closed.