СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

17.03.2023

Арх. Олга Андонова Берберова

Заместник – кмет на район „Изгрев“ на Столична община

Арх. Олга Андонова Берберова е родена в Пловдив, където е завършила основното и средното си образование.

Висшето техническо образование, със специалност „архитектура“ и степен „магистър“, получава в тогавашния Висш институт по архитектура и строителство /ВИАС/ през 1981 г.

Живее и работи в.София със семейството си.

Има над 35 години професионален стаж в проектирането и строителството както в държавния, така и в частния сектор, включително и в столичната администрация.

Лицензиран независим оценител на недвижими имоти и търговски дружества, с богат професионален опит в тази сфера през целия приватизационен период.

Вещо лице в Съда  Агенцията по вписванията, член на Асоциацията на съдебните оценители, пълноправен член на Камарата на архитектите в България /КАБ/ – с пълна проектантска правоспособност и на Камарата на независимите оценители /КНОБ/ още от създаването им.

Притежава сертификат за енергийно обследване на сгради.

В районната администрация „Изгрев“ работи от 2021 г.  като заместник – кмет по строителството, общинската собственост и търговската дейност и правно – нормативното обслужване.

Last modified: 03.05.2023

Comments are closed.