СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

БЕЗПЛАТНИ GPS УСТРОЙСТВА ЗА ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА

13.03.2023

250 броя GPS устройства ще предостави Столичният общински съвет на хора с деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване. От устройствата ще могат да се възползват и деца, и младежи с проблеми, предизвикани от умствена изостаналост или психични разстройства.

 Заедно с GPS-а ще бъде предоставяна и SIM карта с безплатен абонамент за 24 месеца.

Едно от условията за получаване на проследяващите устройства е да не са прекъсвани здравноосигурителните права на желаещите.

Необходимите документи за кандидатстване са: заявление по образец, епикриза или друг документ от невролог или невропсихолог, декларация от лицето, че е съгласно да получи GPS-а и пълномощно, ако заявлението се подава от пълномощник.     

Документите се подават в запечатан плик, върху който се изписват трите имена на кандидата и се адресират на вниманието на Комисията за предоставяне на GPS устройства.

Документите могат да бъдат подадени:

  • в Столичната община – ул. „Московска“ №33, фронт офис;
  • в съответната районна администрация;
  • по електронен път – приложените документи следва да се сканират и да се подадат заедно със заявлението.

Срокът за кандидатстване за устройствата е до тяхното изчерпване.  

Повече информация можете да получите тук: https://council.sofia.bg/en/gps-kandidatstvane

Last modified: 13.03.2023

Comments are closed.