СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

СТАРТИРА КАМПАНИЯ “КОМПОСТИРАЙ ВКЪЩИ”

24.02.2023

Столична община стартира кампания „Компостирай вкъщи“ за предоставяне на безплатни компостери на домакинствата.

Кампанията цели да стимулира гражданите да намалят крайния битов хранителен и зелен отпадък, както и да насърчи стремежа към рециклиране на различни типове отпадъци. 

Гражданите на район „Изгрев“, желаещи да събират отделно своите биоразградими отпадъци, следва да попълнят Заявление за участие, придружено с копие от документ за собственост на имота.

Документите се представят на място в районна администрация „Изгрев“ на ул. „Атанас Далчев“ № 12, стая 6.

Срокът за подаване на Заявленията е 9 март 2023 г.

За допълнителна информация тел.02 /9701029 – отдел „Инфраструктура и устройство на територията“.

Заявление за участие в кампанията може да изтеглите тук:

Last modified: 24.02.2023

Comments are closed.