СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Обявление за публично оповестен конкурс за отдаване на имоти частна общинска собственост на територията на СО-район „Изгрев“

28.09.2022

Уважаеми дами и господа,

С обявлението за публично оповестен конкурс за отдаване на имоти частна общинска собственост на територията на СО-район „Изгрев“ може да се запознаете тук.

Last modified: 28.09.2022

Comments are closed.