СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

СО – район “Изгрев” разработи и спечели проект по “Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община”

23.09.2022

СО – район “Изгрев” разработи и спечели проект по “Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община”. Проектът е насочен към мотивиране на учениците да спортуват с удоволствие и насърчаване на интереса им към различни спортни дейности, които да се превърнат в неизменна част от техния начин на живот. Проект ” Европейска седмица на спорта в район “Изгрев”, ще се изпълнява в рамките на 23.09.2022 г. до 30. 09. 2022г. и е част от инициативата София – европейска столица на спорта. Целева група на проекта са учениците от 8 до 18 години. В рамките на проекта ще се реализират широк спектър от спортни дейности, които имат за цел да дадат възможност на ученици от различни възрастови групи да получат свободен достъп до спортни занимания.

Last modified: 23.09.2022

Comments are closed.