СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Уведомление за Програма “Зелена София”

16.08.2022       На основание Заповед № СОА22-РД09-1299/29.07.2022 г. на Кмета на Столична община, откриваме процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София“ за 2022 г.
   Краен срок за получаване на проектните предложения – до 17:00 ч. на 01.09.2022 г. в деловодството на район „Изгрев“.
   Кандидатите могат да изтеглят насоките за участие в програмата и пълния пакет с документи за кандидатстване от електронния адрес на Столична община: www.sofia.bg в темата „Околна среда – Програми и проекти“.
   Допълнителна информация за процедурата може да се получи в дирекция „Зелена система“ на Столична община, тел.: 02 904 14 28; 02 904 14 23 и на e-mail: zelena_sofia@sofia.bg
       За указания, насоки и информация по програмата от районна администрация „Изгрев“ – Юлия Минкова, гл. експерт в отдел ИУТ, тел. 02 970 10 29.

Last modified: 16.08.2022

Comments are closed.