СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Регистър на допуснатите аварийни разкопавания в имоти публична общинска собственост от 09.05.2022 г. до 15.05.2022 г.

18.05.2022

Уважаеми дами и господа,

с регистър на допуснатите аварийни разкопавания в имоти публична общинска собственост от 09.05.2022 г. до 15.05.2022 г. можете да се запознаете тук.

Last modified: 18.05.2022

Comments are closed.