СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

График на мобилния събирателен пункт за опасни отпадъци през 2022 г.

17.02.2022

Графикът на Мобилния събирателен пункт за опасни отпадъци от домакинствата на територията на Столична община през 2022 г. е утвърден.

Можете да го изтеглите тук.

Основни групи опасни отпадъци от домакинствата са: боите, мастилата, разтворителите и др. лаково-бояджийски материали, домакинските препарати, хоби материалите, остатъците от битова и строителна химия, препарати за борба с вредители, фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност), живак и живаксъдържащи уреди (например термометри, живачни прекъсвачи и др.),  замърсени опаковки и други отпадъци, чиито състав и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда и чиито опаковки са маркирани със знак за опасност.

Last modified: 17.02.2022

Comments are closed.