СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

9 свободни места за потребители по проект “Патронажна грижа+”

07.02.2022

Район „Изгрев“ разполага с още 9 свободни места за потребители на услугите по проект „Патронажна грижа+“.

В рамките на изпълнението на проект “Патронажна грижа + в община Столична”, район „Изгрев“ осигурява чрез асистенти и медицинско лице почасови социално-здравни услуги в домашна среда на възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания или поставени под карантина заради COVID-19. Те могат да разчитат на екипите на „Патронажна грижа+“ за закупуване на храни, лекарства и продукти от първа необходимост (със средства на потребителя), както и за съдействие за неотложни административни услуги.

Проектът се финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”.

За допълнителни уточнения: телефон 02/970 10 59 или в сградата на администрацията на ул. „Атанас Далчев“ № 12.

Last modified: 15.03.2022

Comments are closed.