СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Обявление за обществено обсъждане за организация на движението по ул. „Акад. Методи Попов“

18.01.2022

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЗГРЕВ“ обявява на всички заинтересовани лица, че на основание Заповед № РИВ22-РД09-15/18.01.2022г. на кмета на район „Изгрев“ ще се проведе обществено обсъждане на проект за „Коригиран вариант на предложение за организация на движението по ул. „Акад. Методи Попов“, м. „Изток-Изток – 1 част“, на територията на район „Изгрев“, по плана на гр. София.

Представянето на проекта ще бъде на 27.01.2022г. от 17:30 часа в дигитална среда (онлайн) посредством специализирана уеб платформа WEBEX, като достъп и участие на гражданите в обсъждането ще бъдат възможни посредством следния линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m5b3c19b93854a24572a85b60224b85ab

Проектът с графичната част към него ще бъде наличен на официалната интернет страница на район „Изгрев“ (www.so-izgrev.bg). След представянето на проекта, писмени становища, мнения и предложения могат да се депозират в срок до 17:30 часа на 04.02.2022г.

Заключителната дискусия ще се проведе на 10.02.2022г. от 17:30 часа в дигитална среда (онлайн) посредством специализирана уеб платформа WEBEX, като достъп и участие на гражданите в дискусията ще бъдат възможни посредством следния линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mf851732b5e89bb020a02c0f230bd1d22

Проект

Заповед

Запис от обществено обсъждане на проект за „Коригиран вариант на предложение за организация на движението по ул. „Акад. Методи Попов“, м. „Изток-Изток – 1 част“, на територията на район „Изгрев“, по плана на гр. София, проведено на 27.01.2022 г.

Постъпили становища

Запис от заключителна дискусия на проект за „Коригиран вариант на предложение за организация на движението по ул. „Акад. Методи Попов“, м. „Изток-Изток – 1 част“, на територията на район „Изгрев“, по плана на гр. София

Last modified: 14.02.2022

Comments are closed.