СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

„Изгрев“ ще кандидатства за удължаване на срока на програмата за топъл обяд на нуждаещите се

08.12.2021

СО – район „Изгрев“ ще кандидатства за удължаване на срока на програмата “ 3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19, за да осигури топъл обяд за най – нуждаещите се жители на района до 30.06.2022 г.

С решение на правителството на Република България, живеещите под линията на бедност ще продължат да получават топъл обяд до 30.06.2022 г. По този начин една от най-одобряваните мерки за подкрепа в условията на пандемията ще продължи да се изпълнява.

Средствата ще позволят своевременно да се сключат допълнителни споразумения със 194 общини и райони на общини за продължаване на предоставянето на услугата след 10.12.2021 г., когато изтичат договорите по процедурата „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“.

Допълнителното финансиране ще бъде осигурено в бюджета на програмата по линия на инициативата на Европейския съюз в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 – механизма REACT-EU.

Last modified: 08.12.2021

Comments are closed.