СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Съобщение за инвестиционно намерение

12.11.2021


На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка  за въздействието върху околната среда /ОВОС/, отдел „ИУТ” на СО – район „Изгрев”  Ви съобщава, че е внесено уведомление за инвестиционно предложение от Столична община за: „Изграждане на линеен парк с велосипедна алея като част от „Зелен ринг на София”, от ВТУ „Тодор Каблешков” до гара „Пионер” – райони „Слатина” и „Изгрев” – Столична община”

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринадесет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени становища, мнения и възражения, за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството  на СО-район „Изгрев” до кмета на района. Същите ще се изпратят и до РИОСВ, гр. София. Обявата е качена на таблото за съобщения в сградата на район Изгрев ─ 1-ви етаж до деловодството. Уведомлението за инвестиционното предложение може да бъде разгледано в стая 6 на районната администрация.

Обявата вижте тук.

Информация по бл. 6

Last modified: 12.11.2021

Comments are closed.