СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Списък с адресите и местата за обявяване на Избирателни списъци част I (предварителни)

04.10.2021

Уважаеми дами и господа,

със списък с адресите и местата за обявяване на Избирателни списъци част I (предварителни) можете да се запознаете тук.

В електронен вид избирателните списъци за СО-Район “Изгрев” можете да намерите тук.

В случай, че установите непълноти и грешки или не сте включен/а в Избирателни списъци част I (предварителни), можете да се обърнете към отдел „ГРАО“ на район „Изгрев“ и да подадете заявление за отстраняване на установите непълноти и грешки или да бъдете включен в Избирателните списъци.

Last modified: 04.10.2021

Comments are closed.