СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Столична община започва поетапно подписване на договорите с кандидатите за смяна на отоплителните устройства

25.03.2021

Столична община уведомява всички граждани, които са кандидатствали за подмяна на отоплителното си устройство,  че от 24.03.2021г. (сряда) започва поетапно подписване на индивидуалните договори с одобрените кандидати по проект № BG16M10P002-5.003.0001-С01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.

За периода от 24.03.2021 г. – до 02.04.2021 г., ще бъдат подписвани договорите с кандидатите от следните райони:

  • район „Възраждане”;
  • район „Изгрев”;
  • район „Искър”;
  • район „Оборище”;
  • район „Средец”;
  • район „Илинден”;
  • район „Студентски”;
  • район „Триадица”.

Подписването ще бъде в Дом на културата „Средец” ул. „Кракра” 2А, ет. 1, галерия „Сезони” , от 8:30ч до 18:30ч.

За подписването на договора е необходимо да се представят следните документи:

  1. копие от документа за собственост на имота;
  2. копие от документ за платени данъци на имота;

Горецитираните документи се прилагат към договора, които се сключва със Столична община, като се подписва собственоръчно от кандидата.

Създадена е организация за спазване на всички противоепидемични мерки:  

Умоляват се гражданите, предварително да се снабдят/да си направят копие от необходимите документи, които следва да носят със себе и които се предоставят на място, при подписване на договора.

Актуална информация за проекта може да се получи на специализираният телефон: 02/94 22 444 от понеделник до петък, от 8:30 ч. до 18:30 ч. или на следния електронен адрес: https://www.sofia.bg/opos

Last modified: 25.03.2021

Comments are closed.