СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Съобщение 19.03.2021 г.

19.03.2021

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ!

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ ЧЕ,

   НА 20.03.2021Г. /СЪБОТА/ И 21.03.2021Г. /НЕДЕЛЯ/ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 04.04.2021Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ  ОТ  9.00 Ч. ДО 17.00 ЧАСА  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ДАВАТ ДЕЖУРСТВА ЗА:

1.Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

2.Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия – по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс, чрез електронно заявление през интернет страницата на общината или в отдел „ГРАО”  /стая № 5/ Към заявлението се прилага копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

3.Издаване на удостоверения за гласуване на друго място на служебно заетите лица в произвеждане на изборите.

Last modified: 19.03.2021

Comments are closed.