СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Изборни книжа

17.02.2021

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 ИК)

Заявление за вписване в избирателния списък (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 ИК)

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл. 39, ал. 2 – 6 ИК)

Заявление – Декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 ИК)

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 ИК)

Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2 и 3 ИК)

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)

Заявление – Декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (по чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК)

Пълният списък от документи можете да намерите на страницата на Централна избирателна комисия.

Last modified: 18.02.2021

Comments are closed.